Zespół Szkół nr 4 im. I. J. Paderewskiego

w Pruszczu Gdańskim

NOWY ADRES STRONY INTERNETOWEJ SZKOŁY !!!

OD WRZEŚNIA 2017 R. ISTNIEJE NOWA STRONA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 W PRUSZCZU GDAŃSKIM:

https://sp4gda.edupage.org

ZAPRASZAMY !!!